RoomA予約ページに埋め込み


RoomB予約ページに埋め込み


ウィジェット(予約ボックス)↓

Booking widget b24_widget_6658daa7aa5eb

ウィジェット(予約ボックスミニ)↓

Booking widget b24_widget_6658daa7aa623

空き状況のカレンダー↓

Booking widget b24_widget_6658daa7aa64e


booking strip↓

Booking widget b24_widget_6658daa7aa673


予約ボタン↓

TOP
Translate